รู้จัก EQ ความฉลาดทางอารมณ์กันก่อน EQ คือ Emotional Intelligence หมายถึง ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น ใช้ความเข้าใจมาปรับพฤติกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น ดูหนังโป๊ญี่ปุ่นแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศ หรือ อารมณ์เสียใจเมืาอเกิดเรื่องสะเทือนใจ
EQ สำคัญอย่าง
ในขณะที่ IQ (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางสติปัญญา ที่ช่วยทำให้เราเรียนจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและนำทางสู่อาชีพการงานในองค์กรที่มั่นคง การจะก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จได้นั้นจะต้องอาศัย EQ ด้วย เพราะนอกจาก EQ จะช่วยให้วางตัวในเหตุการณ์ต่างๆ ได้เหมาะสมยังช่วยให้เราสร้างมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และคนที่มี EQ สูง จะมีอิทธิพลในด้านดีต่อผู้คนรอบข้าง ทำให้มีทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ และได้มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ยืนยันว่า คนที่มี EQ สูงจะมีสุขภาพจิตที่ดี ดูหนังโป๊ญี่ปุ่นแล้วฟินมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่แข็งแรงมีความสุขในการใช้ชีวิตก็คือการประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตนั่นเอง
สร้าง EQ ให้แข็งแกร่งด้วยตัวเอง
บางคนมี EQ สูงมาตั้งแต่เกิดและในบางคนไม่ได้เกิดมาพร้อม EQ ชั้นเยี่ยมแต่ข่าวดีก็คือ EQ เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนเสริมสร้างได้ โดยในการฝึกนั้นต้องฝึก EQ ให้ครบตามองค์ประกอบทั้ง 5 ข้อของ EQ ที่มีดังนี้
การตระหนักรู้อารมณ์ของตัวเอง
คือ การรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง เมื่อรู้อารมณ์ของตนเองก็จะมีความรอบคอบในการแสดงออกทางอารมณ์ พฤติกรรมมากขึ้น
การควบคุมตัวเอง
คนที่มี EQ สูง จะสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีในทุกสถานการณ์ เช่น เมื่อรู้สึกโกรธ จะรู้ตัวเองว่ากำลังโกรธและออกจากผู้คนเพื่อเลี่ยงการปะทและจัดการอารมณ์โกรธของตัวเองด้วยวิธีที่เหมาะสม หรือควบคถมอารมณ์ทางเพศในตอนที่ไม่สะดวกเปิดหนังโป๊ญี่ปุ่น
วิธีฝึกตั้งเป้าหมาย
หยิบกระดาษปากกาขึ้นมาแล้วก็เขียนลงไปว่าอีกห้าปีข้างหน้า คุณวางแผนอะไรไว้ให้กับตัวเองไว้บ้างและตั้งเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ไม่ชวนฝันหรือเกินเอื้อมมากจนเกินไปและอย่าลืมให้รางวัลกับตัวเองด้วย
ความเข้าใจผู้อื่น
และเมื่อไรที่เราเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้หรือที่เรียกว่า ใจเขาใจเรานั่นแปลว่า คุณไม่ใช่คนเห็นแก่ตัว และคุณก็มีแนวโน้มที่จะไม่ด่วนตัดสินบุคคลอื่นแต่จะเอาประสบการณ์ของตัวเองมาปรับใช้ทำความเข้าใจสถานการณ์รวมถึงความรู้สึกที่คนอื่นกำลังเผชิญอยู่ เช่น เห็นเพื่อนบางคนชอบดูหนังโป๊ญี่ปุ่นก็คิดว่าเขาเป็นพวกหื่นกาม แต่จริงๆแล้วนั่นอาจเป็นแค่การใช้เวลาว่างของเขาก็ได้
ไม่ยากเกินไปใช่ไหมในการที่จะเริ่มฝึก EQ 5 ข้อนี้ด้วยตัวเองหรืออาจจะลองฝึกวันละนิดก็น่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเองมากขึ้น อย่างที่บอกไปว่า EQ ไม่ได้ช่วยให้เพียงแค่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเพียงแค่นั้นแต่ทำให้มีความสัมพันธ์ที่แข็งแรงมากขึ้นแต่ยังมีความสุขกับชีวิตอีกด้วย